Palac w Wilanowie

442. Sarkofag Potockiego

back
Up
lang
help