Palac w Wilanowie

443. Obelisk z urną

back
Up
lang
help