Palac w Wilanowie

441. Powstanie warszawskie

441. Powstanie warszawskie
lektor Lektor

Tablica poświęcona jest pamięci powstańców warszawskich rozstrzelanych w parku wilanowskim. Wilanów w 1944 r. nie był częścią Warszawy, nie odbywały się w nim zatem regularne walki miejskie. Wieś i teren rezydencji były natomiast pod ścisłą kontrolą wojsk niemieckich, które przechwytywały tutaj oddziały idące do powstania lub wycofujące się z miasta. W parku dokonano egzekucji grupy powstańców, którym nie udało się przebić do Natolina. Polegli w Wilanowie i jego okolicach zostali pochowani po zakończeniu II wojny światowej w wydzielonych kwaterach cmentarza wilanowskiego, w których spoczywa ponad 170 osób.


back
Up
lang
help