Palac w Wilanowie

456. Dekoracja fasady ogrodowej

456. Dekoracja fasady ogrodowej
lektor Lektor

Od strony ogrodu pałac wygląda jak ziemiański dwór. Wiejski charakter dekoracji odnosi się do początków rezydencji w Wilanowie, kiedy była ona właśnie dworem. Elewacja jest plastycznym wyobrażeniem Rzeczypospolitej Obojga Narodów: Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Świadczą o tym dwa wielkie herby – Orzeł i Pogoń – które można zobaczyć na ścianach alkierzy, czyli tych części budynku, które są wysunięte i wystają nieco poza bryłę pałacu. W najwyższej partii korpusu głównego ukazano Jana III i Marię Kazimierę w medalionach portretowych. Przedstawienia te powiązano z wizerunkami sławnych postaci z czasów antycznych. W ten sposób podkreślono, że historycznymi poprzednikami gospodarzy Wilanowa byli zwycięscy wojownicy oraz zręczni dyplomaci.


back
Up
lang
help