Palac w Wilanowie

439. Szpalery

439. Szpalery
lektor Lektor

Wyglądają jak ściany zieleni. Drzewom w szpalerach pozwala się bez ograniczeń rosnąć wzwyż. Przycina się je natomiast po bokach, aby utworzyły zieloną zasłonę, w której można schronić się przed wiatrem, a także znaleźć cień w czasie spaceru. Szpalery tworzy się głównie z drzew liściastych. Najczęściej sadzi się obok siebie rośliny jednego gatunku, ale nie jest to reguła powszechnie obowiązująca. W Wilanowie szpalery utworzone są z grabów, lip i wiązów. Żyje w nich wiele gatunków zwierząt, a ptaki zakładają tu gniazda.

back
Up
lang
help