Palac w Wilanowie

Most Rzymski

Most Rzymski
lektor Lektor

Dla kogo wybudowano most Rzymski?

Most Rzymski wybudowano w latach 1806–1808 dla ówczesnego właściciela Wilanowa Stanisława Kostki Potockiego. Był to kolejny element architektoniczny ozdabiający krajobrazowy park angielski tworzony wówczas przez hrabiego.

Po co wybudowano most?

Murowany, arkadowy most o długości 33 m wybudowano, aby połączyć park ze sztuczną wyspą, którą usypano również na życzenie Potockiego. Na wyspie zaś znajduje się pomnik wystawiony dla uczczenia bohaterów bitwy pod Raszynem w 1809 r., w której walczył i poległ pochowany obok pomnika kapitan Ksawery Burski.

Dlaczego na wyspę nie można wejść?

Wyspa – tak jak Morysin – jest rezerwatem. Obecnie muzeum oczekuje na uchwalenie planu ochrony dla tego rezerwatu, a dopóki dokument nie powstanie, na jego teren nie ma możliwości wejścia. Zakaz ten jest tymczasowy i wynika z Ustawy o ochronie przyrody.  

Z jakimi obiektami w parku most Rzymski połączony jest osiami widokowymi?

Gdy staniesz na moście i odwrócisz się w kierunku pałacu, zobaczysz znajdującą się na wspólnej osi widokowej z mostem Altanę Chińską – obydwa obiekty były obowiązkowymi elementami architektonicznymi w każdym ogrodzie stylizowanym na park angielski.

Gdy z kolei odwrócisz się w stronę jeziora i spojrzysz przed siebie, na drugim brzegu zobaczysz Morysin – za czasów króla Jana III był to zwierzyniec, Stanisław Kostka Potocki przebudował go na park romantyczny, a dziś jest to rezerwat przyrody.

back
Up
lang
help