Palac w Wilanowie

403. Oś kompozycyjna

403. Oś kompozycyjna
lektor Lektor

To abstrakcyjna linia będąca trzonem kompozycji przestrzennej danego terenu. Główna oś w Wilanowie biegnie od zachodu przez długi, wypełniony wodą kanał. Jego przedłużeniem jest aleja na przedpolu, która również jest częścią osi. Dalej prowadzi ona przez: bramę wjazdową, dziedziniec, korpus główny pałacu, ogród za pałacem rozłożony na tarasach górnym i dolnym, schody przy murze oporowym, do jeziora, gdzie za czasów króla Jana III był most. Za jeziorem most przechodził w drogę prowadzącą przez zwierzyniec, w którym król polował, aż do wsi rybackiej nad Wisłą. Tak wytyczona oś kompozycyjna jest jednocześnie osią symetrii dzielącą wymienione wyżej elementy na dwie odpowiadające sobie części.


back
Up
lang
help