Palac w Wilanowie

405. Średniowieczne cmentarzysko

405. Średniowieczne cmentarzysko
lektor Lektor

W XI w. na przedpolu, w okolicy fosy i Kordegardy, znajdowało się cmentarzysko. Podczas prac archeologicznych prowadzonych w 2010 r. odkryto i zbadano ponad 70 jam grobowych. Znajdują się one zaledwie 40–45 cm pod ziemią! Kości w większości grobów były w bardzo złym stanie. Zdecydowanie lepiej zachowała się część dobytku chowana razem ze zmarłymi. Do grobów kobiet wkładano biżuterię i gliniane naczynia. Mężczyznom towarzyszyła głównie broń: groty strzał i oszczepu, topór, siekierki, noże. Bogate wyposażenie jam grobowych może świadczyć o bliskości ważnej osady na terenie ówczesnego Mazowsza.


back
Up
lang
help