Palac w Wilanowie

431. Widok na Morysin

431. Widok na Morysin
lektor Lektor

Dziś jest to rezerwat przyrody. W czasach króla Jana III był tam zwierzyniec, czyli miejsce, gdzie król hodował daniele i do którego jeździł na polowania. Swoją nazwę – Morysin – zyskał w XIX w. Ówczesny właściciel Wilanowa Stanisław Kostka Potocki postanowił utworzyć tam park romantyczny. Nazwał go od imienia swojego wnuka Maurycego, którego zdrobniale nazywano Morysiem. W romantycznym Morysinie było wiele rzeźb i niewielkich budowli, np. pałacyk w formie piętrowej rotundy nawiązującej do rzymskiej świątyni Herkulesa. Do dziś pozostały tylko ruiny. Obszar ten jest niezwykle cenny przyrodniczo – od 1996 r. stanowi rezerwat przyrody.


back
Up
lang
help