Palac w Wilanowie

437. Jezioro Wilanowskie

437. Jezioro Wilanowskie
lektor Lektor

To jezioro przyrzeczne, które powstało wskutek meandrowania Wisły. Rzeka zmieniała bieg koryta i zalewała okoliczne tereny. Powstało starorzecze – dziś znane jako Jezioro Wilanowskie. W dużej mierze jest ono zasilane przez wody Potoku Służewieckiego. Do niego z kolei trafiają wody z lotniska na Okęciu oraz z osiedli, przez które potok przepływa, dlatego jezioro jest zanieczyszczone. Mimo to żyje w nim wiele gatunków ryb, np. karp, lin czy karaś. Można też spotkać żaby zielone, liczne ważki, wydrę i bobry, jak również ptaki nadwodne. Czasami można zaobserwować tu raki, jednak z uwagi na stan czystości wód nie jest to gatunek rodzimy, preferujący bardzo czyste wody, a egzotyczny rak pręgowaty.

back
Up
lang
help